เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวกุลวรินทร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 099-454-2919