เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]4
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]9
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]8
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]7
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]5
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]4
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]4
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]8
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]8
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]7
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]8
12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]4
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]5
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]7