เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
O15 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง(ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขออนุมัติจัดทำรายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในะบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 [ 11 เม.ย. 2567 ]4
2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]13
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567(แบบ สขร.1)และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล [ 5 มี.ค. 2567 ]7
4 ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 7 พ.ย. 2566 ]9
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสาเข็มจากท่าสูบพระบึงใน-ที่นายอนันท์ หมู่ที่ ๑๐ (ซ่อมแซม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 ส.ค. 2566 ]14
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางพร-บ้านนายอ่าง หมู่ 6 [ 15 ส.ค. 2566 ]8
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑ประกาศเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑ [ 15 ส.ค. 2566 ]4
8 ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสาเข็มจากท่าสูบพระบึงใน-ที่นายอนันต์ หมู่ที่ 10 (ซ่อมแซม) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 6 ก.ค. 2566 ]6
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน [ 28 มี.ค. 2566 ]14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเหมืองไส้ไก่จากนานายชาติ – ถนน 2072 หมู่ 7 [ 30 ม.ค. 2566 ]6
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อปลา หมู่ 3 [ 25 ม.ค. 2566 ]9
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อปลา หมู่ 3 [ 11 ม.ค. 2566 ]8