เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]1
2 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]2
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]3
4 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]4