ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) [ 17 ต.ค. 2566 ] ..........................................................................................
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ส.ค. 2566 ] ..........................................................................................
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์​สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง [ 8 ส.ค. 2566 ] ..........................................................................................