เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 

 

 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลบ่อปลาทองได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลบ่อปลาทองได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลบ่อปลาทองได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566
 
01
02
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ